Ngân hàng Trung ương Brazil thông qua Hướng dẫn IMF về phân loại tiền điện tửNgân hàng Trung ương Brazil đã chuyển sang phân loại tài sản tiền điện tử đã mua hoặc bán theo hướng dẫn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).


Ngân hàng trung ương Brazil đã công bố quyết định của mình vào ngày 26 tháng 8. Với phân loại mới theo tiêu chuẩn IMF, tiền điện tử được giao dịch sẽ được phân loại là sản phẩm phi tài chính và do đó, sẽ được coi là hàng hóa trên bảng cân đối của ngân hàng trung ương.


Bảng cân đối ngân hàng trung ương, giống như bảng cân đối kế toán của một ngân hàng thông thường, tóm tắt tình hình tài chính của nó và được tạo thành từ tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả.

Vì việc mua và bán tiền điện tử liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng ngoại hối, ngân hàng trung ương xem xét việc bán và mua tài sản tiền điện tử trong thống kê xuất nhập khẩu của họ. Hơn nữa, vì Brazil là nhà nhập khẩu ròng tài sản tiền điện tử, điều này rõ ràng đã góp phần làm giảm thặng dư thương mại trên bảng cân đối kế toán.


Ý nghĩa của tiền điện tử trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng


Việc phân loại tiền điện tử là tốt là rất quan trọng. Việc công nhận tiền điện tử là tài sản sẽ khiến chúng đủ điều kiện để được sử dụng làm cơ chế thanh toán. 


Ngân hàng trung ương lưu ý rằng các phân loại này được đề xuất bởi Ủy ban thống kê cán cân thanh toán - một ủy ban tư vấn cho Cục thống kê IMF tập trung vào phương pháp thống kê ngành bên ngoài. 


IMF kêu gọi xem xét kỹ lưỡng về Libra


Trước đây , nhà kinh tế trưởng của IMF Gita Gopinath đã tham gia với các quan chức khác trong việc khuyến nghị các cơ quan quản lý thận trọng trong việc quan sát và hành động chống lại tiền điện tử được đề xuất của Facebook, Libra. Gopinath đặc biệt kêu gọi các nhà quản lý toàn cầu hành động ngay lập tức. Gopinath cũng trích dẫn một số mối quan tâm cụ thể về Libra, nói rằng :


Nếu bạn nhìn đặc biệt vào các quốc gia không phải là quốc gia dự trữ tiền tệ, điều này có dẫn đến đô la hóa không? [...] Tất cả những câu hỏi này (và) liệu có đủ kiểm tra và số dư tại chỗ để ngăn chặn rửa tiền hay không ... đều rất quan trọng.

- Theo Cointelegraph -


Đến với CJ Group để cập nhập thông tin nhanh và sớm nhất :

Channel CJ Team : https://t.me/CJGchannel

Website : https://cjgroupvn.com

Facebook : https://www.facebook.com/groups/CCryptoC.Japan

6 views0 comments