Hard fork Constantinople, St. Petersburg của Ethereum đã được kích hoạt.

Sau khi trải qua một khoảng thời gian gặp nhiều sóng gió, cộng đồng Ethereum cuối cùng cũng chờ được ngày này, ngày mà Ethereum đã sẵn sàng để kích hoạt đợt nâng cấp Constantinople.


Hard fork Constantinople, St. Petersburg của Ethereum đã được kích hoạt.

Cụ thể, các bản cập nhật đã được kích hoạt trên mạng chính ở khối 7.280.000, theo lịch trình đã thông báo trước đó. Mặc dù bản nâng cấp bao gồm hai bản cập nhật riêng biệt ban đầu, nhưng sau đó chúng đã được kết hợp thành một.

Theo Ethernodes.org, không phải tất cả người dùng Ethereum đều chấp nhận các bản cập nhật. Chỉ có 22,3% khách hàng của Geth và Parity được cho là đang chạy phiên bản Constantinople.

Constantinople được thiết lập để mang lại nhiều cải tiến hiệu quả hơn cho nền tảng, bao gồm phí giao dịch rẻ hơn cho một số hoạt động trên mạng Ethereum. Như đã báo cáo trước đây, hard fork Constantinople đã bị trì hoãn vào tháng 1 do một lỗ hổng mới được phát hiện.

Việc nâng cấp St. Petersburg có nghĩa là xóa một bản cập nhật trước đó – Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1283 (tạm dịch: Đề xuất cải thiện Ethereum (EIP) 1283), khỏi các mạng thử nghiệm của Ethereum, vì EIP đã được xác định là có lỗ hổng bảo mật.


Theo Ethereumworldnews

Đến với CJ Group để cập nhập thông tin nhanh và sớm nhất :

Channel CJ Team : https://t.me/CJGchannel

Website : https://cjgroupvn.com

Facebook : https://www.facebook.com/groups/CCryptoC.Japan

337 views0 comments