Chính sách Release CHT từ CoinHe.io

Để đảm bảo và gia tăng giá trị của đồng CHT cho tất cả các CHT Holders, CoinHe sẽ lock CHT (CHT nhận được từ các campaigns: Airdrop Campaign, Bounty Campaign và Community Campaign) và release theo timeline của mỗi campaign tương ứng. Để unlock CHT của mình mỗi ngày, bạn cần đăng nhập vào tài khoản của mình tại CoinHe => CHT Release => Click vào nút [GET CHT]. Nếu bạn không đăng nhập được vào tài khoản của mình tại Coinhe.io vào một nào, CHT reward của bạn sẽ được tự động chuyển sang ngày hôm sau kế tiếp ngày đó.

Xin hãy lưu ý rằng CHT từ campaign nào (Ví dụ như Referral) sẽ được tính và release theo chính sách của campaign đó. Ví dụ: Bạn nhận được 100 CHT từ việc hoàn thành 5 bước đơn giản của Airdrop Campaign (Airdrop 100 CHT) và 30 CHT từ tuyến dưới của bạn (F1 trong referral) khi họ tham gia chiến dịch này, tổng CHT Airdrop của bạn sẽ là 130 CHT và được release theo timeline đã được quy định.


Unlocking CHT hàng ngày

Số lượng CHT được unlocked mỗi ngày trong campaign A sẽ được chia thành x% (% unlock của ngày hôm nay) – Tỉ lệ này được tùy chỉnh mỗi ngày

Giải thích ý nghĩa các Status của CHT:

Locking: Chưa được unlock (được tình là từ trước ngày unlock)

Unlock: Ngày được unlock, người dùng chưa nhận được CHT của ngày hôm đó

Received today: Người dùng ấn vào nút [Unlock] và nhận CHT của ngày hôm đó

Tóm lược (Summary):

Trong một campaign [Campaign], người dùng kiếm được X CHT [Earned CHT] mà được released từ ngày bắt đầu unlock [Unlocking start date]

Giải thích bảng Summary:

Sắp xếp theo Status:

+ Status 1: Campaign được unlocked 100% CHT (Đã hoàn toàn được unlocked) sẽ được sắp xếp đẩy xuống cuối bảng

+ Status 2: Campaign mà không được unlocked 100% CHT sẽ được sắp xếp đẩy lên trên cùng của bảng

Sắp xếp theo thời gian bắt đầu unlock: Với các campaigns có cùng một status, campaign có ngày bắt đầu unlock gần nhất [Unlocking Start Date] sẽ được đẩy lên trên cùng.

Giải thích bảng Quá trình unlock (Unlocking progress): Được sắp xếp theo trạng thái hành động (action state), bao gồm Unlock; Received và Locking (Các trạng thái mà đã được giải thích ý nghĩa ở trên). Với các campaign có chung trạng thái (status) thì sẽ được sắp xếp theo ngày bắt đầu unlock.


Lịch sử (History)

Sau mỗi giao dịch release CHT, lịch sử giao dịch (payment history) sẽ được cập nhật trong mục History (History section)


Đến với CJ Group để cập nhập thông tin nhanh và sớm nhất :

Channel CJ Team : https://t.me/CJGchannel

Website : https://cjgroupvn.com

Facebook : https://www.facebook.com/groups/CCryptoC.Japan

855 views0 comments