Liên kết cùng phát triển

Bạn cần gửi thông tin đến cộng đồng CJ?

Đơn giản chỉ cần liên lạc và gửi thông tin cho chúng tôi.

Tầm nhìn của CJ Group trong tương lai?

Blockchain nền tảng công nghệ của tương lai - đang chỉ như đứa trẻ chơi một mình - giống như Internet ở giai đoạn những năm 19xx. Nhưng tiềm năng là không thể đo đếm với những lợi ích mà nó đã chứng minh cho toàn thế giới thấy.

CJ Group sẽ tiếp tục đánh giá, reviews phân tích chuyên sâu những tin tức và dự án tiềm năng đến với cộng đồng. Tìm kiếm đánh giá, trợ giúp và đầu tư vào những STARTUP về Blockchain Made in Việt Nam.

Chính vì thế các STARTUP, các dự án tiềm năng với ý tưởng sáng tạo các bạn hãy đến với cộng đồng CJ Group để có thể giới thiệu chia sẻ ý tưởng của các bạn, cũng như sẽ được đánh giá chuyên sâu bởi đội ngũ của CJ Group và cộng đồng gần 14000 thành viên. Điều đó sẽ giúp cho các bạn hoàn thiện hơn ý tưởng của mình và trở thành dự án tốt hơn nữa.